Si t'escomet un galant

Si t'escomet un galant, tot tendresa, tot deliri, defallint i sospirant...